Info Terbaru
Friday, 14 Jun 2024
  • Vlog Ramadhan Pengasuh Tersedia Pada Kanal Youtube Santri Kita

7 Kewajiban Santri

7 Kewajiban Santri Pesantren Modern al-Amanah Junwangi

  1. Sholat Berjama’ah
  2. Sholat Malam
  3. Sholat Dhuha
  4. Membaca al-Qur’an
  5. Menggunakan Bahasa Resmi (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris)
  6. Membaca Buku
  7. Menjaga Kebersihan